Een betaald abonnement kan altijd zonder opgave van reden worden opgezegd. In het geval van een abonnement voor bepaalde duur (jaar, kwartaal) worden betaalde maanden echter niet teruggestort. Uiteraard kunnen de eBooks dan nog wel gedownload worden.


Een betaald abonnement wordt zonder tijdige opzegging automatisch verlengd. Na verlenging van het abonnement is het mogelijk om op ieder moment op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand. Eventueel teveel betaalde bedragen worden dan terug betaald.


Als je je abonnement wilt opzeggen, kun je een e-mail sturen naar klantenservice@ellyschoice.nl.